Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Prevádzky
  • O spoločnosti
Vyhledávání

Informácie o cookies

Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka pošle do prehliadača, respektíve vášho zariadenia, z ktorého naše webové stránky pozeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám vás rozoznať a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, vykonať analýzu vášho správania, zobraziť vám určitý obsah aj. Viac k jednotlivým cookies píšeme dole.

Aké typy cookies u nás používame?

  • Technické, funkčné – tie sú potrebné k tomu, aby sme vám zobrazili naše webové stránky a fungovali vám tak, ako majú
  • Analytické – tieto nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú naše webové stránky z hľadiska chovania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť
  • Marketingové - vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo naše webové stránky

Nastavenie súhlasu s používaním cookies na webe www.avesk.sk môžete urobiť na stránke Nastavenie cookies.

Môžeme také cookies spracovávať?

S technickými, funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli poskytnúť. Nastavenie súhlasu s používaním cookies na webe www.xxx.xxx môžete urobiť na stránke „Nastavenie cookies“.

Analytické a Marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu.

Váš súhlas nám môžete udeliť prostredníctvom lišty alebo pop up okná pri vstupe na naše webové stránky.

Ako ide zabrániť využívaniu cookies?

V prvom rade by sme chceli uviesť, že cookies, ktoré zbierame na účely merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na našom webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú vždy uchované len po dobu nevyhnutnú pre jeho fungovanie.

Najjednoduchšia cesta, ako v práci s cookies zabrániť, je cez nastavenia vášho prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu / blokáciu cookies nájdete tu:

Dovolíme si doplniť, že nastavenie je potrebné vykonať pre každé vaše zariadenie (telefón, tablet, počítač) zvlášť.

Kto pre nás cookies spracováva?

poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko., V súlade so svojimi, podmienkami.

poskytovateľ služby Sklik - spoločnosť Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov, v súlade s ich podmienkami.

Ďalej by sme chceli spomenúť:

S vašimi cookies pracujeme my. Ak ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. Tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tabuľke dole.

Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Pokiaľ dochádza k spracovaniu mimo EÚ, potom na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami).

V našej spoločnosti nemáme poverenca pre ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679) právo sa na nás obrátiť a chcieť informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania; v určitých prípadoch môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov; požadovať vymazanie alebo uplatniť právo na prenosnosť údajov. Ak si myslíte, že s dátami nenaložia správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo súdne vymáhať svoje nároky.

 

Prehl'ad cookies
 

 

Názov

Typ

Kto ju využíva

Expirácia

Účel

JSESSIONID

Technická

avesk.sk
 

do zatvorenia  prehliadača

Interné cookie nutná pre prevádzku webu

fg_cookie_policy_accepted

Technická

avesk.sk
 

1 rok

Ukladá údaje o súhlase so spracovaním cookies

_dc_gtm_*

Technická

avesk.sk
 

1 minúta

Cookie pre Google Tag Manager - zaisťuje načítanie ostatných skriptov do webu

_ga

Analytická

avesk.sk
 

(Google Analytics)

2 roky

Cookie pro Google Analytics, která uděluje návštěvníkovi unikátní id.

_gid 

Analytická

avesk.sk

(Google Analytics)

1 deň
 

Cookie pre Google Analytics pre sledovanie návštevnosti jednotlivých stránok

_gat_*

Analytická

ave.cz

(Google Analytics)

12 hodín

Používa sa systémom Google Analytics pre reguláciu rýchlosti zadávanie požiadaviek.

IDE

Marketingová

Doubleclick.net

1 rok

Hlavný reklamný cookie Nástroj pre meranie efektívnosti marketingovej online komunikácie a pre efektívnejšie zacielenie online reklamy na vyhľadávači Google

sid

Marketingová

Seznam.cz

1 mesiac

Nástroj pre meranie efektívnosti marketingovej online komunikácie a pre efektívnejšie zacielenie online reklamy na vyhľadávači Seznam.cz.