Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Zberné dvory a prevádzky
  • O spoločnosti
Vyhledávání

Čistá budúcnosť je spoločný cieľ

O spoločnosti

Vyhľadajte zberný dvor/prevádzku

Vyhľadajte zberný dvor/prevádzku

Naša misia
Pôsobíme v oblastiach, v ktorých človek zanecháva na životnom prostredí Zeme svoju nevyhnutnú negatívnu stopu. Snažíme sa túto stopu minimalizovať a pri všetkých svojich činnostiach kladieme maximálny dôraz na ekológiu. „Čistá budúcnosť“ je nielen naším mottom, ale predovšetkým jedným z hlavných cieľov nášho smerovania. Chceme byť dobrým susedom, a preto na všetkých miestach našej pôsobnosti podporujeme vzdelávacie a športové aktivity či iné neziskové projekty vedúce k spoločenskej zodpovednosti a ochrane životného prostredia.
Naša vízia
Ako líder na trhu odpadového hospodárstva budeme svojim zákazníkom vždy poskytovať najkvalitnejšie služby pri maximálnom ohľade na životné prostredie. S ohľadom na najlepšie možné technológie, najmodernejšie technologické postupy a s maximálnym šetrením prírodných zdrojov.
Pomoc útulkom

Pomoc útulkom

31/8/2023
V odpadovom hospodárstve sa často stretávame s tým, že ľudia vyhadzujú rôzne textílie, ktoré sú pre nich už nepotrebné alebo nejakým spôsobom čiastočne poškodené.
Deň Zeme v Senci

Deň Zeme v Senci

20/4/2022
20. apríla 2022 – Deň Zeme v Senci
Exkurzia

Exkurzia

14/9/2021
14. septembra 2021 – Exkurzia
Deň Zeme

Deň Zeme

16/4/2021
16. apríla 2021 – Deň Zeme - pomoc našej planéte

Spoločenská zodpovednosť

Pôsobíme v oblastiach, v ktorých človek zanecháva na životnom prostredí Krajiny svoju nevyhnutnú negatívnu stopu. Snažíme sa túto stopu minimalizovať a pri všetkých svojich činnostiach kladieme maximálny dôraz na ekológiu. „Čistá budúcnosť“ je nielen naším mottom, ale predovšetkým.