Vyhledávání
  • Služby
  • Zákazníci
  • Prevádzky
  • O spoločnosti
Vyhledávání
Reklamácie

Reklamácie

Reklamácie

1/10/2023

Reklamácie nerealizovaných vývozov a nádob poškodených pri vývoze prijímame výhradne v elektronickej podobe, formou emailu na adrese: reklamaciesc@avesk.sk

Reklamáciu je potrebné zaslať do 24 hodín od plánovaného vývozu. Do textu emailu prosím uveďte kompletnú adresu, ktorej sa reklamácia týka, druh odpadu, pri zmesovom komunálnom odpade aj frekvenciu vývozu, dátum nerealizovaného vývozu/poškodenia nádoby. Pri poškodení nádoby pridajte fotodokumentáciu a objem nádoby. Do kópie emailu pridajte príslušný miestny alebo obecný úrad.

Reklamácie vybavujeme najneskôr do 48 hodín počas pracovných dní. Nevyvezenú alebo poškodenú nádobu nechajte vyloženú na sprístupnenom mieste ako pri štandardnom vývoze po zaslaní reklamácie, až do doby nášho príchodu. Pokiaľ došlo k poškodeniu veka nádoby alebo drobného prasknutiu, nádobu vymeníme pri najbližšom plánovanom vývoze.

Na reklamácie štandardne neodpovedáme, postupne ich vybavujeme. Ako potvrdenie prijatia Vašej požiadavky slúži email s automatickou odpoveďou. V prípade, že ste ju nedostali, skontrolujte prosím správnosť použitej emailovej adresy alebo kontaktujte svoj úrad.

Tím AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

 

Další články na téma

Další články na téma

Ako separovať odpad

Ako separovať odpad

4/6/2024
Ako separovať odpad
Triedenie odpadu

Triedenie odpadu

8/11/2023
Ako správne triediť odpad?
Pomoc útulkom

Pomoc útulkom

31/8/2023
V odpadovom hospodárstve sa často stretávame s tým, že ľudia vyhadzujú rôzne textílie, ktoré sú pre nich už nepotrebné alebo nejakým spôsobom čiastočne poškodené.
Deň Zeme v Senci

Deň Zeme v Senci

20/4/2022
20. apríla 2022 – Deň Zeme v Senci